Psykia

Bipolar

Bipolar lidelse ?

Opplever du unormale svingninger i humøret ?

Er du plaget av depresjon eller angst i perioder ?

Er det ingenting som hjelper ?

Det trenger ikke være slik ...

Bipolar

Psykia AS er en spesialisert klinikk for utreding og behandling av bipolar lidelse og stemningslidelser. Vi har nøkkelkunnskap til å gi deg den hjelpen DU trenger for bipolar lidelse.

Plagene mange sliter med ved bipolar lidelse er ofte så "folkelige" at de ironisk nok alt for ofte ender opp feilbehandlet.

Nyere forskning viser nemlig at det finnes mange forskjellige typer depresjon og bipolar lidelse.
_________

Psykia AS har spesialisert seg på utredning og behandling av lidelser som depresjon, bipolar lidelse, bipolar spektrum, spiseforstyrrelser og angst. Vi har fokus på en helhetlig tilnærming hvor vi ser samtlige sider ved sykdommen og gir deg riktig diagnose og rett behandling. Blant annet tar vi avanserte utredninger av hjernen, med tanke på valget av behandlingsmetoder for å hjelpe deg med din depresjon, angst eller bipolar lidelse.

Utredning og behandling av lidelser som medfører forstyrrelse i aktivitet eller oppmerksomhet (ADHD / ADD) er og et av våre spesialområder.

Våre spesialister, psykiatere og psykologspesialister, har lang erfaring med behandling av bipolar lidelse. Resultatene er meget gode.

Vi tilbyr også psykomotorisk fysioterapi for pasienter med kroppslig tilleggsproblematikk som man ofte ser hos pasienter med angst, depresjon eller bipolar lidelse.


Psykia AS er av HELFO valgt som hovedleverandør i 6 fylker for behandling av pasienter som har fått brudd på behandlingsfristen ved offentlige poliklinikker innen psykisk helsevern og rus. Les mer om fristbruddordningen her.

Vårt hovedkontor holder til i lokaler like ved IKEA på Slependen, Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad.

Kontakt oss på post@psykia.no eller telefon 41 44 66 66 for nærmere informasjon og avtale for utredning av bipolar lidelse.

aaaaaaaaaaaaiii