Behandling Bipolar lidelseBehandling og prognose for bipolar lidelse

 

I behandlingen av bipolare lidelser vil det som regel alltid være behov for stemningsstabiliserende medikasjon. Det finnes en rekke preparater å velge i, ofte må man kombinere flere preparater for å få ønsket stabilitet. Tillegg av stoffskiftemedisin kan også være aktuelt.

Hvilke medikamenter spesialisten velger å tilby i behandlingen av bipolare lidelser avhenger av flere faktorer; Om det er mest oppstemte symptomer eller mest depressive symptomer, respons på andre medikamenter tidligere og generell følsomhet i forhold til medikamenter.

Bivirkningsprofilene til de forskjellige preparatene er ofte svært forskjellige. For i størst mulig grad å unngå uønskede bivirkninger må man gå langsomt opp i dose til ønsket måldose. Ved alvorlige tilstander kan man bli nødt til å gå hurtigere frem med doseringen. Riktig dosering vil man kunne kontrollere gjennom blodprøver. Det er og forskjell fra preparat til preparat hvor raskt man kan forvente effekt. Svært alvorlige tilstander vil man kunne dosere raskere opp, men da med en større risiko for bivirkninger.

Det er og viktig at man kartlegger den sykliske historien, hvor lenge pleier en slik depresjon å vare ? Hvis personen kommer til behandling 2 måneder etter at vedkommende ble deprimert og varighet vanligvis er 3-4 mnd historisk sett så vil man uansett hvilke tiltak som settes inn være symptomfri noen måneder etter behandlingsstart. Noe som og ville vært tilfelle om vedkommende ikke hadde søkt hjelp, vanligvis er det derfor neste depresjonsepisode man skal forebygge. Man trenger således oppfølging over lang tid (men ofte ikke nødvendigvis mer enn en gang hver 2.-3.mnd for å følge opp medisneringen) slik at man er sikker på at de tiltak man har satt inn påvirker den negative syklusen med depresjonener som vanligvis kommer et par ganger i året. Å konkludere etter 6 måneder med at en med bipolar lidelse er frisk og kan avsluttes må betgnes som en stor kunstfeil.

For de fleste vil vektøkning som bivirkning være uønsket, de som i tillegg sliter med overspisning kan og tilbys medikamenter som har nedsatt appetitt som bivirkning.

Hos Psykia er vanligvis førstevalget for behandling av bipolare lidelser stemningstabiliserende preparater som Lamictal® (lamotrigin), Orfiril® (valproat) og Lithionit® (lithium). Vi er noe mer tilbakeholdende med bruk av Seroquel® (quetiapin) da dette ofte gir for mye tretthet på dagtid. Ofte vil man måtte kombinere flere preparater for å oppnå ønsket stabilitet og symptomfrihet over tid. Ettersom behandlingen av bipolare lidelser med medikamenter for mange kanskje må vedvare livet ut er vi opptatt av å skreddersy den mest optimale kombinasjon av medikamenter hvor man opplever ingen eller svært beskjedne bivirkninger. Personen skal ha en opplevelse av at eventuelle ulemper ved behandlingen er ubetydelige i forhold til effekten

Prognosen ved de lettere formene for bipolare lidelser må man med riktig behandling anse som meget god. Initialt ved behandlingsstart kan man ofte se at de depressive fasene ikke lenger er så alvorlige og at det kan gå lengre tid mellom hver episode. Mange vil ha mest nytte av behandlingen og oppnå den beste prognosen hvis de samtidig mottar regelmessig i terapi (samtalebehandling) hvor kunnskap om lidelsen står sentralt. Nærmeste pårørende bør og involveres i samtalebehandlingen. Vi har og mange eksempler hvor full symptomfrihet er oppnådd kun ved bruk av riktige medisiner.