Bipolar spektrum - bipolar depresjonBIPOLAR SPEKTRUM LIDELSER - BIPOLAR DEPRESJON

Bipolare spektrumlidelser og bipolar depresjon er tilstander som ligger nært opp til bipolare lidelser, men hvor de formelle kriteriene for diagnose ikke er helt oppfylt. For eksempel kan varighet på hypomanisymptomer ikke være mer enn 2-3 dager (krav 4 dager) eller at man ikke har mer enn 2 av de 7 symptomkriteriene for hypomani:

Ettersom bipolar spektrum ikke er en formell diagnose, men en betegnelse som er satt av forskjellige fagmiljøer kan oppfatningen av hvilke tilstander som hører med være noe forskjellige. Imidlertid ser det ut til at de aller fleste er av oppfatning av at følgende tilstander hører med i betegnelsen bipolar spektrum:

Bipolar depresjonDepresjonene er noe annerledes

Bipolar spektrum depresjon har mange fellesstrekk med depresjon som beskrevet her på nettsidene. I forhold til ”vanlige” depresjoner er imidlertid ofte følelsen av manglende emosjonell reaktivitet (særlig glede) markert ved bipolar spektrum depresjon, man er mer irritabel og opplever større grad av tretthet, har lavt aktivitetsnivå, isolerer seg mer, fungerer bedre om kvelden enn om morgenen og våkner tidlig selv om man er trett og ikke orker å stå opp.

10 FAKTA OM BIPOLARE LIDELSER KAN DU LESE HER.

Familien er nesten alltid og rammet

Hos de med bipolare lidelser / bipolar spektrumlidelser ser man svært ofte en overhyppighet av psykiske lidelser / alkoholmisbruk i den nærmeste familie. Nesten alltid er det forekomst av forskjellige bipolare spektrumlidelser eller andre psykiske lidelser (ofte tvangslidelse, spiseforstyrrelse eller angstlidelser) på enten mors side eller fars side. Selvmord hos et familiemedlem kan man av og til høre om. Mange med bipolare lidelser tar sitt eget liv. Forskningen viser at risikoen for selvmord med bipolar lidelse kan være opp til 22 ganger høyere enn hos normalbefolkningen. Personer med bipolar lidelse lykkes oftere med å ta sitt liv når de forsøker dette.

LES ARTIKKEL OM Å LEVE MED BIPOLAR LIDELSE, OG OM Å LEVE MED EN SOM HAR BIPOLAR LIDELSE HER.

Tilleggslidelser - symptomer man ofte ser

Ofte ser man at personer med bipolare spektrumlidelser også sliter med andre symptomer, som for eksempel bulimi, overspisning, migrene, tvangslidelser, sosial angst, panikklidelse, ustabilitet i forhold til personlighet, alkoholmisbruk i perioder, problemer med hyperaktivitet og/eller oppmerksomhet (ADD/ADHD), symptomer på lavt stoffskifte (energiløshet, treg mage, frossenhet, håravfall, tørr hud, tendens til hevelser). Dette er nyttige "markører" som gjør det lettere å fatte mistanke om slik lidelse. En strukturert utredning med anerkjente utredningsverktøy fanger opp dette. Det er viktig å se etter periodiskhet i disse andre lidelsene. F.eks. bør periodisk og tilbakevendende sosial angst eller periodiske tvangsmessige symptomer vekke en mistanke om en lidelse innenfor det bipolare spektrum

Atypiske reaksjoner på antidepressiva ("lykkepiller")

Ofte har de med bipolare spektrumlidelser mottatt behandling tidligere med medikamenter mot depresjon (SSRI) før de får stilt riktig diagnose hos en spesialist. Mange beskriver negative opplevelser ved slik medisinering, at den ikke har ønsket effekt, at de blir mer engstelige, at de føler seg følelsesmessig avflatet og får mye bivirkninger.

Behandling bipolar spektrum lidelseBehandling for bipolar spektrum er ofte som for biplar lidelse type 2, les mer om det her.