Bipolar FaktaBIPOLAR TEST

Bipolar test - Bipolar lidelse, sjekkliste for overskuddsepisoder

Nedenfor finnes en rekke symptomer på uvanlig overskudd / lett oppstemthet som man ofte ser hos pasienter med bipolar lidelse type II. Symptomene trenger ikke være særlig påfallende for andre, mange bekjente av pasienter med disse symptomene legger ikke merke til noe annet enn at personen er i et uvanlig godt humør. Disse symptomene er vanligvis velavgrenset i tid og vedvarer sammenhengende vanligvis i noen dager til flere uker:

Hvis mange av disse bipolar test - spørsmålene er treffende for hvordan man i perioder har det og man i tillegg i andre og vanligvis betydelig lengre perioder føler seg nedstemt (initiativløs, lite interessert i omgivelsene, lyse øyeblikk forekommer sjelden ,dårlig søvn, konsentrasjonsvansker, kommer ikke i gang med enkle rutineaktiviteter, initiativløshet, liten interesse for omgivelsene/ venner, følelse av mindreverdighet og tanker om å gjøre slutt på livet) er det sannsynlig at det kan være en bipolar lidelse og videre utredning av spesialist vil være påkrevd.

LES MER OM: BIPOLAR LIDELSE

LES MER OM: BIPOLAR SPEKTRUM